Boendekostnad 🏡

Uppdaterad: mar 14

Beräkna de månatliga kostnaderna för ditt nuvarande eller framtida boende.


Beräkningen inkluderar de vanliga kostnaderna för bostadsägande. Kostnader som ej är inkluderade i beräkningen är kostnader för pantbrev, lagfart, reparationer och underhåll.

Kalkylen antar 2% i amorteringstakt. Lånar du över 50 % av bostadens värde amorterar du minst 1 % per år. Lånar du över 70 % amorterar du minst 2 %. Om du lånar mer än 4,5 gånger av din årsinkomst amorterar du dessutom ytterligare 1 %.

Ränteavdraget innebär förenklat att 30 % av den totala räntekostnaden kan dras av som skattereduktion från dina inkomster. För belopp över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %.

Beräkningen av fastighetsavgift antar ett taxeringsvärde på 75% av fastighetens pris.


Bolånekalkyler:


Kommentera gärna. Vad saknas i kalkylen?

28 visningar
Betygsätt kalkylenInte särskilt braInte braBraUtmärktÄlskar detBetygsätt kalkylen

© 2020 av kalkyl.org. Utgiven av FBG Finans AB (svb)